Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БОГОЈЕВИЋ Ратомир (1912, Ниш - 1962, Београд)

Студирао у Београду (1930-37). До 1941 самостални аутор (са М.Ивацићем). У послератном периоду запослен у Урбанистичком заводу Планске комисије Србије, а од 1947 као наставник на Архитектонском факултету у Београду.

Дела: Палата биоскопа “Одеон” у Ул. краљице Наталије 45 (1939 - 41, Р.Богојевић, М.Ивацић и 1958-60, Р.Богојевић); Гробље палих Црвеноармејаца (1945, Р.Богојевић, М.Белобрк, М.Ђокић, конкурсни пројекат); Генерални урбанистички план Лесковца (1947); Предлог за решење саобраћајног чвора на Славији (1948); Уређајна основа за Лесковац (1949, Р.Богојевић, Д.Момчилови}); Урбанистичко решење стамбеног насеља ТЕ “Колубара” у Великим Црљенима (1953); Зграда Музеја града Београда (1954, пројекат); Пословни блок на средишњем тргу у Краљеву (1953-55); Дом штампе у Београду (1956-61); Југословенски павиљон на изложби у Бриселу (1957, конкурсни пројекат); Урбанистичко уређење централне зоне Новог Београда (1958, конкурсни пројекат).

Библ.: Центри градова и четврти у: Реферати за I саветовање архитеката и урбаниста Југославије, Дубровник 1950, изд. Научна књига, Београд 1950, 257-264; Прилог тумачењу архитектонске целине, Зборник радова Архитектонског факултета у Београду 1953-1956, изд. Техничка књига, Београд 1956, 5-32; Лесковац у: Михајло Митровић (ур.), Градови и насеља у Србији, Београд 1953, 35-46; Опсесија у стваралачком раду (приредио Б.Миленковић), Архитектура урбанизам, бр.24, 1963, 26; De architectura, (приредио Б.Миленковић), Архитектура урбанизам, бр.24, 1963, 27-29, 51.

Општа лит.: