Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГРБИ] \ор|е

(1947, Нови Сад)

Студирао у Београду (дипл. 1971). Запослен

у а.д. План у Новом Саду.

Дела: Адаптација и уре|еwе ентеријера

Посласти~арнице “Цариград” у Новом

Саду (1982); Центар за рекреацију

и рехабилитацију “Јунакови}”, Пригревица

код Апатина (1979-83); рехабилитациони

центри у Врднику (1982), Моравским

Топлицама у Словенији (1985),

Оyацима (1987), [ајка{у (1995-97); ^иготи

на Златибору и Мили}има у Босни

(1999); Ентеријер “Војво|анске банке -

Аутовојводина” у Новом Саду (1992); Мастер

центар новосадског сајма (2006).

  СалонСМ, 1981; Салон, 1981; Салон,

1983; Салон, 1984; СалонСМ, 1985; СалонСМ,

1989; Салон, 1993; СалонДаНС,

1993.

  Слободан Јованови}, Новосадска

архитектурна кроника, Синтеза, бр. 65,

Qубqана 1984; Слободан Јованови},

Новосадска архитектурна кроника,

Синтеза, бр.69, Qубqана 1985.