Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАНДИЛ Самуил (Ли~ни подаци непознати)

Дела: Стамбена зграда у Ул. краqа Петра 52-54 у Београду (1921); Ку}а породице Алфандари у Ул. Страхиwи}а бана 23 (1922); Ку}а Нетиyе Бенцион у Ул. Страхиwи}а бана 33а (1921-22).