Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈОВАНОВИЋ Јован  (Лични подаци непознати)

Самостални аутор у периоду 1927-39 и истовремено ради као асистент проф арх Светозара Јовановића. Од 1948 до 1960 запослен као наставник на Грађевинском факултету у Београду.

Дела: Стамбена зграда на углу ул. Високог Стевана и Дорћолске (1927); Кућа Олге Јовановић у Ул. Јелене Ћетковић 8 (1929-30, са Б.Несторовићем); Ратнички дом (1929-32, 1939, Ј.Јовановић, Ж.Пиперски); Кућа Настасије Божовић у Змај Јовиној 36 (1933); Кућа гражевинара Ота Голднера у Ул. Османа Ђикића 14 (1933-34); Кућа М.Дуњића у Булевару краља Александра 112 (1934 - 37); Дом Јужносрбијанаца на углу ул. Павла Папа 2 и Ђорђа Јовановића 17 (1932 - 35, првобитни пројекат са Ж.Пиперским); Кућа Михајла Вукајловића у Ул. адмирала Гепрата 17 (1935-36); Кућа Ранђела Ђорђевића у Змај Јовиној 30 а (1936); Стамбена зграда на углу Ул. мајке Јевросиме и Влајковићеве (1938); Сопствена кућа у Ул. Дечанској 15 и Косовској 6 (1939).

Општа лит.:  Изложба, 1931, 7; Изложба, 1933; Маневић, 1972, 22; Мартиновић, 1973, 18, 24-25, 75.