Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЖЕГАРАЦ Бранислав  (1957, Косовска Митровица)

Студирао у Београду (1975 - 80). Запослен као самостални аутор (1982 - 83), у Југословенском институту за урбанизам и становање (1983 - 86) и као наставник на Архитектонском факултету (1986 до данас).

Дела: Стамбено насеље "Тополице" у Обреновцу (1986, урбанистички пројекат); Уређење ентеријера продавнице “Спорт” на Теразијама 29 (М.Димитријевић, С.Грбић, Б.Жегарац); Стамбени објекат у улици Љубе Шерцера 46 (2003, са П.Жегарац, А.Рајчић); Пословни објекат у улици Војводе Степе 162 у Београду, (2006 - 07, са П.Жегарац, А.Суyуковић).

Библ.: Анализа југословенских норматива за пројектовање станова, Изградња, бр.11, Београд 1985; Техника грађења и еволуција замисли о организацији становања у граду, изд. Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Библиотека “Архитектоника”, Београд 1990.

Општа лит.:  Салон, 2003, 75; Салон, 2007.