hgt

 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС из 2017. године

OBRAZOVANJE:     

-        Doktor nauka iz oblasti Arhitekture i Urbanizma. Titula dobijena 5.11.2013. Institucija: Univerzitet Union-Nikola Tesla, Department za  Arhitekturu. Zemlja: Srbija. Naziv Disertacije: Priroda i Misticizam u Materijalizaciji Arhitekture za posebnim osvrtom na Štajnerova i Fulerova dela. Mentor: dr Dragana Vasilski, van. prof.

-        Magistar nauka. Titula dobijena u februaru 2011. Institucija: Beogradski univerzitet, Odsek za Ekološki Inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa. Zemlja: Srbija. Naziv teze:  Protiveroziona geotehnika u zaštiti i očuvanju urbanih prostora. Slučaj: Zvezdarska šuma. Mentor: prof. dr Vjačeslava Matić

-         Diploma of Proficiency in Academic Research - DEA (ekvivalentno Magistru nauka) u oblasti Istorije umetnosti. Titula dobijena 24.03.2010. Institucija: Univerzitet La Laguna, Odsek za Istoriju umetnosti. Zemlja: Španija. Nazivi istraživačkih radova (teza): Umetnička transformacija pejzaža rata; Studija i umetnička modifikacija Islete; Umetnost i Priroda. Mentor: prof. dr Ana Maria Quesada Acosta. Ova diploma se dobija nakon odbrane tri naučna- istraživačka rada (32 ECTS),  odnosno nakon završenih doktorskih studija.

-        Završene doktorske studije iz oblasti arhitekture i istorije umetnosti

-        Master (postdiplomski, 120 ECTS) Arhitekture i Urbanizma, Specijalnost: Pejzažna arhitektura (M.Arch). Decembar, 2004. Institucija: Univerzitet Las Palmas de Gran Kanarija, Odsek za Urbanizam, Sekcija: Umetnost, Teritorija i Grad. Zemlja: Španija. Naziv teze: Konzervacija i uređenje Islete. Mentor: prof. dr Flora Pescador Monagas

-        Diplomirani inženjer pejzažne arhitekture. Decembar, 2001. Institucija: Beogradski univerzitet, Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Zemlja: Srbija. Naziv diplomskog rada: Skulpture Ivana Meštrovića u otvorenom prostoru Beograda. Mentori: prof. dr Mirko Kovačević i prof. dr Ljiljana Vujković

-        Arhitektonski tehničar. Jun, 1995. Institucija: Srednja arhitektonska škola. Zemlja: Srbija            

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

-        2016-    . Development officer UNEP –IFLA (referent za razvoj, region: Latinska Amerika) SAD, Panama.

-        2016-2017  Spoljni istraživač, Pontificia Universidad Católica del Perú (Pontifisija Katolički univerzitet Perua, fakultet za antropologiju, odsek za antropologiju peruanske Amazonije)

-        2016 -   . Predstavnik IFLA LAWB (Pejzažne arhitekte bez granica) za Evropski region, Brisel, Belgija

-        2016 -   . Vanredni profesor na Univerzitetu Union-Nikola Tesla, Beograd, Departmant za arhitekturu i urbanizam. Predmeti: Gradska infrastruktura, Istorija urbanizma, Pejzažna arhitektura

-        2016 –    Član naučnog žirija IFLA Amerika, Panama

-        2015 - . Spoljni saradnik, Pejzažni arhitekta u Lab for Planning and Architecture, Las Palmas de Gran Kanarija i Madrid, Španija

-        2014 -2015  Project leaderIFLA Europa, Brisel, Belgija   

-        2014. Profesor u Međunarodnoj letnjoj školi Megatrend univerziteta, kurs: Pejzažna arhitektura. Studenti: (Tehnički Institut Monterej, Arhitektonski       fakultet, Meksiko) Instituto tecnológico superior de Monterrey, Facultad de Arquitectura, México.

-        2010-2012 Saradnik- pejzažni arhitekta VND inženjering&konsalting, Beograd. Nadzor nad rekonsutrukcojom i konstrukcijom otvorenog prostora u Beogradu.  

-        2008 .– Pejzažni arhitekta, u BATES d.o.o., Republika Crna Gora. Odabrani projekti: Glavni projekat rekonstrukcije i zaštite Parka Njegoš na Cetnju (trenutno pod razmatranjem postavljanja pod zaštitu UNESKO-a); Glavni  projekat  rekonstrukcije i zaštite parka 13. Juli na Cetinju (trenutno pod razmatranjem postavljanja pod zaštitu UNESKO-a); Glavni projekat okućnice privatne kuće i uradjenja pristupa ka plaži, Budva. Glavni projekat privatne

-        okućnice, Utjeha; Nekoliko glavnih projekata uređenja i zaštite otvorenog prostora OMV, INA i EKO pumpi.

-      2006 – .  Vanredni profesor (od 2011.), Docent (od 2006 do 2011)  na Fakultetu za umetnost i dizajn, Univerzitet Džon Nezbit  (bivši Megatrend univerzitet), Beograd. Drži  2 obavezna predmeta na IV godini (predavanja i vežbe) na osnovnim studijama, Odsek za arhitekturu i dizajn enterijera:  Pejzažna arhitektura i Urban dizajn. Jedan fakultativni predmet  na III godini: Dizajn portfolija.  U okviru Doktorskih studija predaje dva predmeta: Ambijentalna umetnost i dizajn; Priroda i Pejzažna arhitektura.  U periodu od 2006 – 2008 držala je časove na master studijama, program: Unutrašnja arhitektura. Predmet: Pejzažna arhitektura u enterijeru. Član je komisije za izbor i reizbor nastavnog osoblja Fakulteta za umetnost i dizajn kao i Komisije za dodelu stipendija Univerziteta Džon Nezbit.

-        2006-2008 Kordinator za međunarodnu saradnju Fakulteta za umetnost i dizajn.

-        2005-2008 Saradnja- Pejzažni arhitekta u BATES D.O.O. Srbija. Odabrani projekti: Nekoliko glavnih projakata okućnice u Beogradu I Novom Sadu I 50 projakata uređenja otvorenog prostora I zaštite OMV I EKO pumpi u Srbiji.

-      2003.  Konsultant na projektu restauracije istorijskog parka Topčider. Institut za zaštitu kulture i spomenika Srbije.

-        2001-2006 Pejzažni arhitekta i suvlasnik preduzeća TILEX D.O.O., Beograd. I dalje obavlja obaveze suvlasnika.

PROFESIONALNE LICENCE:

-   Odgovorni projektant-pejzažna arhitektura. Republika Srbija.  Broj licence: 373 B53505 (od 2005) 

NAGRADE:

-          Stipendista Vlade Kraljevine Španije za postdiplomske studije iz oblasti arhitekture i pejzažne arhitekture. 2002-2004

-          Summa Cum Laude (Matrícula de Honor), ostvarena na odbrani DEA (Magistar nauka iz oblasti istorije umetnosti) Univerzitet La Laguna, Španija. Mart 2010.

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI:

-        2016 -  Član žirija izložbe profesionalnih projekata pejzažne arhitekture (dizajn za zdravlje i biodiverzitet) IFLA – URBIO Kongres, Panama.

-          Održala predavanje: “Neoliberalismo, turismo espiritual, y la destrucción de la identidad de la Amazonia Peruana” (neoliberalizam, duhovni turizam i uništenje peruanskog amazonskog identiteta). Arhitektonska komora Bolivije, La Paz, Bolivija, 19.10.2016.

-          Održala predavanje: “Amazonski šamanizam u doba kapitalizma & moj život između Amazonije i Balkana”,  Centar VIMAL, Zagreb, Hrtvatska, 17.06.2016.

-          Član naučnog komiteta IFLA Americas (Međunarodni kongres Svetske Federacije Pejzažnih Arhitekata – Region: Amerika) u Panami, Maj-novembar 2016

-          Recenzija monografije “Pejzažna arhitektura, 3D pristup” autor: prof. dr Velimir Ćerimovic, Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd. Novembar, 2015.

-          Održala predavanje u Inženjerskoj komori Srbije: “Obrazovanje u pejzažnom dizajnu i dizajn obrazovanja”, 6.6.2015

-          Član žirija Međunarodne izložbe studenata pejzažne arhitekture u okviru regionalnog IFLA kongresa (region: Amerika). La Paz, Bolivija. Oktobar, 2015

-          Održala predavanje na Arhitektonskom fakultetu, Katoličkog Bolivijskog univerziteta- San Pablo u La Pazu (Facultad de arquitectura de la Universidad Católica Boliviana (San Pablo), tema: “La espiritualidad en los jardines curativos. Nuevas tendencias en la arquitectura del paisaje”.

(Duhovnost isceljujućih vrtova. Nove tendencije u pejzažnoj arhitekturi) Predavanje je organizovala Francuska ambasada u Boliviji, Katolički Bolivijski univerzitet, Institut za istraživanje i razvoj Bolivije, Francuska Alijansa u La Pazu i Komora Franco-Boliviano Alcide d’Orbigny. Svečani amfiteatar Katoličkog univerziteta San pablo. Oktobar, 2015.

-          Član žirija (selekcija i nagrade) V Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture. Organizacija:  Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Srpska Akademija nauka i umetnosti. Beograd, maj 2013.

-          Član žirija (nagrade) IV Međunarodnog Salona pejzažne arhitekture. Organizacija:  Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije i Srpska Akademija nauka i umetnosti. Beograd, novembar 2011.

-            Održala predavanje “Kanarska ostrva – između mita i realnosti” “Islas Canarias – entre el mito y realidad”, predavanje održano u Institutu Servantes, Beograd 2010.

-              “Socio-ekonomski značaj u pejzažnoj arhitekturi” Predavanje održano na Fakultetu za kulturu i medije, Megatrend univerzitet, Beograd 2006.

-          “Kathe Kollwitz” (Kete Kolvič), predavanje održano na Fakultetu za istoriju, Odsek: istorija umetnosti. Univerzitet Las Palamas de Gran Kanarija, Španija 2005.

-          ”Mistični pejzaži Kanarskih ostrva”, predavanje održano na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Organizator: Udruženje pejzažnih arhitekata. Beograd, 2005.

 

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA I KONFERENCIJAMA

 

-  New holistic approaches to healing gardens designed for children and youth with developmental and intellectual disabilities. Case study: Institutions for children with intellectual disabilities located in Belgrade (Serbia)” Regionalna konferencija  IFLA AMERICAS. Ciencia y Conciencia del Paisaje, organizatori: Svetska federacija pejzažnih arhitekata i Bolivijsko udruženje pejzažnih arhitekata i ekologa. Oktobar, 2015. Bolivija- La Paz.

-      “Cultural or Political landscape? Hegemony in Latin America and Canary Islands (1920-1950) 51st World Congress – International Federation of Landscape Architects. Thinking and Action: Earth, Home and landscape of Places. Buenos Aires, Argentina, UCA 2014.

-        “Planning the Green infrastructure of the Urban Sprawls – Case Study of the Kumodraz Stream Watershed in Belgrade” VI ICON-LA international Conference. Green Infrastructure: from global to local. St. Petersburg, Russia, (University Uppsala), Sweden, 2012

-      “Urban agriculture, marginal societies and green infrastructure – is there a possible link?” VI ICON-LA international Conference. Green Infrastructure: from global to local. St. Petersburg, Russia (University Uppsala), Sweden, 2012

-       “Biological –reinforcements- and their influence on sustainable solidity of soil slop failers. Case study: Zvezdara forest park, Belgrade” Međunarodni simpozijum “Eco-Truth”, Serbia, 2012.

-      “Artistic approaches and new methods for landscape architecture students projects at the College of Arts and Design-Belgrade”. VI ICON-LA Međunarodna konferencija. Landscape architecture projects: from theory to technical implementation. New tendencies and perspectives. St. Petersburg, Russia. Organizacija: IFLA (International Federation of Landscape Architects), SLU (Swedish University), Academy of Forestry, Rusija. Jun, 2011.

-      “Landscape architecture as a factor of maintainable stability for slopes” VI ICON-LA International Conference. Landscape architecture projects: from theory to technical implementation.

 

New tendencies and perspectives. St. Petersburg, Russia. Organization: IFLA (International Federation of Landscape Architects), SLU (Swedish University), Academy of Forestry, Russia. Jun, 2011.

 

-    “Design and Nature”.  International GreenBuiliding conference, Belgrad, Srbija, Nov. 2011.

-        “Socio-economic impact on landscape architecture and urban design”. International symposium EUM Vlasina –Urban design. Organizator: Inženjerska Komora Srbije, 2007.

-      “Landscape architecture and urban planning in Serbia”. First International Congress of the Littoral Area. University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain. June 2004.

  

OBJAVLJENI RADOVI:

 

-        Todorovic Izquierdo M., Obradovic, M. (2015), “New holistic approaches to healing gardens designed for children and youth with developmental and intellectual disabilities. Case study: Institutions for children with intellectual disabilities located in Belgrade (Serbia)”

-        Todorovic Izquierdo, M. (2014):”Cultural or Political landscape? Hegemony in Latin America and Canary Islands (1920-1950)” CAAP, 51st IFLA World Congress, Buenos Aires, Argentina. ISBN 978-987-96680-2-3

-        Tutundzic, A., Todorovic Izquierdo, M. (2012): “Planning the Green Infrastructure of the Urban Sprawls – Case Study of the Kumodraz Stream Watershed in Belgrade”. Journal of VI ICON-LA International Conference: Green Infrastructure: From Global to Local. St. Petersburg, Stockholm and Uppsala. ISBN: 978-5-74223540-8

-        Todorovic Izquierdo, M., Tutundzic, A. (2012): “Urban agriculture, marginal societies and green infrastructure – is there a possible link?” Journal of VI ICON-LA International Conference: Green Infrastructure: From Global to Local. St. Petersburg, Stockholm and Uppsala. ISBN: 978-5-74223540-8

-        Todorovic Izquierdo, M., Todorovic, T. (2012): “Biological –reinforcements- and their influence on sustainable solidity of soil slop failers. Case study: Zvezdara forest park, Belgrade.” Journal of the International Symposium “Eco-Truth”, Serbia. ISBN: 978-86-82893-44-8

-        Milic Chavez, N., Todorovic Izquierdo, M. (2012): “Landscape architecture in Serbia”. Newsletter of ASLA (American Society of Landscape Architects). You can read one part of this text also at DIRT ASLA, under the name: Landscape architects can help heal Serbia, http://dirt.asla.org/2012/01/31/landscape-architects-can-help-heal-serbia/

-        Todorovic Izquierdo, M. (2011): “Artistic approaches and methods for landscape architecture student’s projects at the College of Arts and Design-Belgrade”. Journal of the Conference: Landscape architecture projects: from theory to technical implementation. New tendencies and perspectives. St. Petersburg, Russia. ISSN: 1821-0171

-        Todorovic, T., Todorovic Izquierdo, M. (2011): “Landscape architecture as a factor of maintainable stability for slopes” Journal of the Conference: Landscape architecture projects: from theory to technical implementation. New tendencies and perspectives. St. Petersburg, Russia. ISSN: 1821-0171

-        Todorovic Izquierdo, M. (2010): “Woman as an artist of solidarity – Kathe Kollwitz”. Journal of the College of Culture and Media, Megatrend University, Serbia. ISBN: 978-86-7747-419-5, ISSN: 1821-0171

-        Todorovic Izquierdo, M. (2007): “Socio-economic role in landscape    architecture. Case study: La Isleta and El Confital –Spain” Journal of the conference: Ekološki urbani modeli Vlasina. Inženjerska komora Srbije i ULUPUDUS.  ISBN: 978-86-82893-44-8

 

-        Todorovic Izquierdo, M. (2007): Umetnost i Priroda. Uvod u pejzažnu arhitekturu. Skripta namenjena studentima Fakulteta za umetnost i dizajn, Džon Nezbit univerzitet.  (dopunjena 2012)

-        Todorovic Izquierdo, M. (2005): “Pogled oko sebe. Razumevanje pejzaža” Časopis udruženja pejzažnih arhitekata Srbije i Crne Gore. MAPA, N0 1. ISSN: 1451-5393

-        Silva Yes Cassio, Roberto Matnez Restrepo, Enrique Garcia Orchestra, Luis Placido Martins, Maja Todorovic Izquierdo, Patricia Fale, Victor Mauricio Terrazas Loya (2005): Implementation of Mining and Geology, through development plans for the territory of the network XIII-E CYTED. Veracruz, Mexico.

 

-        Maja Todorovic je autor Bloga: Pejzažna arhitektura i Urbani dizajn/Landscape architecture and Urban design: http://pejzaznarhitektura.blogspot.com IBSN: 14-13024-50-1

 

PISANI RADOVI u procesu publikacije:

 

-        Todorovic Izquierdo, M. , Umetnost i Priroda. Arhitektura pejzaža. Izdavač: Džon Nezbit univerzitet, Beograd.  

-        Lipovac N., Todorovic M., The development of Prehispanic cities. Article. Publisher: Journal of Faculty of Architecture, University of Zagreb: Prostor i Arhitektura. Zagreb

 

PISANI RADOVI u procesu izrade:

 

-        Todorovic Izquierdo, M. , Istorija i mistika vrtne umetnosti.

  

PROFESIONALNA ČLANSTVA:

 

-        Udruženje pejzažnih arhitekata Perua (PAIPERU). 2016 -

-        Inženjerska komora Srbije (IKS). 2005 -

-        Udruženje pejzažnih arhitekata Španije (AEP). 2003 - 2010

-        Svetska federacija pejzažnih arhitekata. 2003 -

-        Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS). 2002-

-        Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).  2003 -2007

-        Arhitekte bez granica -Arquitectos sin Fronteras, Španija. 2003-2003

 

     POLJE INTERESOVANJA I ISTRAŽIVANJA:

 

-        Istorija pejzažne arhitekture,  

-        Isceljujući vrtovi,

-        Živi kulturni predeo

-        Holistička arhitektura,

-        Marginalna arhitektura

 

     POZNAVANJE JEZIKA:

 

      Maternji jezici: Srpski i španski

       Strani jezici: Engleski i italijanski. Osnovno poznavanje: francuski

 

   DRUŠTVENE SPOSOBNOSTI I INTERESOVANJA:

 

-        Terenska nastava

-        Društveni rad sa indigenom i marginalnom populacijom

    

             VOLONTERSKO ISKUSTVO:

-        Predstavnik za Evropu (Pejzažne arhitekte bez granica ), Brisel, Belgija, 2016 -  (Fokus: Prirodno i društveno degradirani predeli Evrope)

-        Arhitekta pomoćnik (Arhitekte bez granica), Barselona, Španija, 2003. (Focus: Environment, Civil Rights and Social action, Arts and Culture)

-        Pomoć marginalizovanoj deci Latinske Amerike – obrazovanje, hrana, odeća. (NGO Comparte) Španija, Argentina 2007-2009.

 

 NEZAVISNI KURSEVI:     

 

·  Homeopatija (I semestar), Srbija

·  Geštalt psihologia, Španija

·  Filozofija istoka i zapada (Nova Akropola), Srbija

·  Plastična anatomija, Srbija

·  Slikarstvom crtanje i skulptura (1994-2002)

·  Plastične umetnosti i estetika

·  Reiki Usui Shiki Ryoho (I i II nivol)

                                                                                                                                     

 TV emisije:

TV Metropolos, 2007 “Budi kao ja”

TV Metropolis, 2007 “Intervju”

TV RTS , 2016 “Novogodsinja priča”

Film:

Izgubljeni spisi Marije Magdalene, 2016

 

Režija: Miloš Šobajić