Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПОПОВИ] Мом~ило

 

(1927, Ра~а код Крагујевца - 1981,

Багдад, Ирак)

Студирао у Београду (1949 - 1954).

Запослен у Урбанисти~ком заводу у

Крагујевцу (1954 - 1965), ГП Рад у

Београду (1966 - 1970) и Заводу за пројектоваwе

ГП Рад (1971 - 1981).

Дела: Дом самоуправqа~а у Крагујевцу

(1960); Хотел у Оберхофу, Нема~ка (1968,

са К. Мартинкови}ем); Дру{твени објекти

у Костолцу (1979 - 1980).