Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЧЕХОВИН Марјан (1950, Буенос Ајрес, Аргентина)

Студирао у Београду (дипл.1975). Запослен у бироу “Архитект”, бироу “Аероин`еwеринг” (до 1987) и у бироу “КРАС” до средине деведесетих година када се сели на Нови Зеланд.

Дела: (в. ТИМОВИ / МЕ^) и: Маузолеј Амилкара Кабрала и Спомен парк (1976, конкурсни пројекат, М.^еховин, Н.Арсени}, С.Димитријеви}).

Општа лит.:  Салон, 1976, 20; Салон, 1981, 151-152; Миленкови}, 1987, 94, 108-109, 154.