dse

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНДРЕЈЕВИЋ Марко
(1896, Јагодина - 1968, Београд)

Студирао на Високој техничкој школи у Дрездену (1921-25). Запослен у Техничкој дирекцији Општине града Београда.

Дела: Ратнички дом у Београду, (1929, конкурсни пројекат); Општински дом у Београду, (1938, пројекат); Основна школа на Савинцу, (1940, пројекат).

 

Извори: Архив СРЈ, фонд Министарства грађевина, персонално одељење, ф 3