Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАНОЈЛОВИ] Ми{а  (1901, Београд - око 1942)

Студирао у Београду (дипл.1928). Двадесетих година радио у Берлину. Активан у Београду током тридесетих година, стално у заједници са Исаком Азријелом.

Дела: (в. ТИМОВИ / АЗРИЈЕЛ, МАНОЈЛОВИ])

Општа лит.:  (в. ТИМОВИ / АЗРИЈЕЛ, МАНОЈЛОВИ]) и ЛЕЈ, 1987, 272.