Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

\УРОВИ] Василије  (1937, Цетиwе)

Студирао у Београду (дипл. 1961). Запослен у Секретаријату савета за социјална, полити~ка и комунална питаwа НРЦГ, Подгорица (1961 - 62), Републи~ком заводу за урбанизам и пројектоваwе, Подгорица (1962 - 2002), кад одлази у пензију).

Дела: Просторни план Црне Горе (1986) као главни планер и ~лан управе радног тима; Генерални урбанисти~ки план Бијелог Поqа (1980); ГУП Даниловграда (1987).