dfr

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БАЈАЛОВИЋ Ђура (1879 - 1956, Београд)

Студирао у Београду (1898-1902). Запослен у Министарству грађевина (1903- 08) и Управи града Београда (1909-14).

Дела: Кућа адвоката Стевана Вагнера у Ул. 29 новембра 5 (1922 - 23); Зграда загребачког Радничког уреда у Ул. Краља Милутина (1925-26); Кућа вајара Томе Росандића на углу ул. Василија Гаћеше 3 и Козјачке 30 (1928).

Библ.: Ка старом српском стилу, Београдске општинске новине, бр.12, Београд 1932, 766-769; О изграђивању центра Београда и делимичној својини грађевина, Београдске општинске новине, Београд 1935, 289-291.