jki

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЕЛИЋ Иван
(1887 - 1968, Београд)

Време и место студирања непознати. Радио као самостални аутор и предузимач радова у периоду 1921 - 1938 г. У Београду.

Дела: Јадранско-подунавска банка на углу ул. Краља Милана и Кнеза Милоша (1922-24 на основу пројекта Филипа Холцмана из Франкфурта); Сопствена кућа на углу Змај Јовине и Ул. Господар Јованове 42 а (1925); Стамбена зграда у Добрињској 7 (1926); Кућа М. Косановића и Р. Филиповић у Палмотићевој 29 (1926-27); Кућа Боже Добошаревића у Шантићевој 3 (1927); Кућа глумице Жанке Стокић у Ул. Андре Николића 1 (1927, порушена око 1960); Кућа у Ул. генерала Жданова 28 а; Палата “Риунионе” на Тргу републике (1930 - 31, на основу иностраног пројекта); Кућа адвоката Душана Ристића у Ул. Аугуста Цесарца 18 (1938).