Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЕРЦЕГОВАЦ* ТОДОРОВИЋ Јелена  (1966, Београд)

Студирала у Београду (1984-91) и Филаделфији, САД (1987-88). Самостални аутор од 1992.

Дела: (в. ТИМОВИ / Тодоровић, Ерцеговац).