hgt

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 1996. ГОДИНЕ

 

 

 

 

 

ЛКИ

КЈУ

КЈУ

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНЂЕЛКОВИЋ Благоје
(1941, Лесковац)

Студирао у Нишу и Београду (1960-70). Запослен у разним бироима у Лесковцу и Београду.

Анђелковићево дело обухвата готово све облике градитељског деловања, у урбанизму, архитектури, ентеријеру. Најмање су познати ентеријери настали у Лесковцу и Скопљу, на почетку каријере, крајем шездесетих и почетком седамдесетих година. Преласком у Панчево, а нешто касније и Београд, Анђелковић се током седамдесетих година успешно бавио урбанистичким пројектовањем. Најзначајнија дела у овом домену су Стамбени блок “Тркалиште” у Шапцу (1974-75), као и Стамбени блок “Св. Тројица” у Врању (1977). У просторно мањим ансамблима истиче се Општи рехабилитациони центар “Врело” у Бујановачкој бањи (1976-77). Отворене форме овог функционално сложеног ансамбла у призем ним партијама непосредно се укључују у живу природу. Међу Анђелковићевим појединачним објектима истиче се планирани стамбено пословни објекат на углу улица Војводе Степе и Витановачке у Београду (1995).

З.М(аневић)

Остала дела: Стамбени објекти у насељу “Тома Костић” у Лесковцу (1962); Управна зграда фабрике лекова “Здравље” (1970, са М.Петровићем); Стамбено пословни објекти у Блоку 70а у Новом Београду (1977-80); Стамбено пословни блок “Олге Прице” у Приједору (1978-79); Стамбени објекти у Блоку 45 у Врању (1980); ДУП Индустријске зоне “Врчин” код Београда (1984); ДУП простора између улица 27. марта, Владетине, Кнеза Данила и Рузвелтове (1992-93); Свечана сала Националне банке Русије у Ставропољу (1998, уређење ентеријера).