jhz

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АЏИЋ Бранислав

(1953, Жупања, Хрватска - 2001, Београд)

 

Студирао у Сарајеву (1973-75) и Београду (1975-79). Запослен у Заводу за

изградњу и урбанизам у Осијеку, Хрватска (1980-91) и Заводу за изградњу

града Београда (1991 до 2001).

 

Дела: Kрижаниђев трг у Осијеку – Тврђа (1983, реконструкција); ДУП "Тења" I блок Ц, индивидуално стамбено насеље (1983); Врт Јагоде Трухелке, уређење простора у центру Осијека (1983-84, конкурсни пројекат); Реконструкција, обнова и доградња зграде Театра ХНK у Осијеку (1984-85); Нови Kармел и црква у Софији, Бугарска (1993, пројекат); Kућа породице Kулић крај Београда (1994); Реконструкција манастира Св.Саве у Kувеждину - Дивош (1997 - 2000, пројекат).

 

 

Библ.: Kо је срушио Партенон, Kомуни кација, бр. 84, изд. ЦЕП, Београд 1994, 12-13; Активна заштита споменика културе у ратним условима. Срби у Хрватској, Сремски Kарловци, 1997.