гфр

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 1987. ГОДИНЕ

ЛКИ

КЈУ

КЈУ

КЈУ

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

АНЂЕЛКОВИЋ ЈОВАНОВИЋ* Љиљана
(1932, Београд - 2002, Београд)

Студирала у Београду (1950-56). Запослена у атељеу “Облик" (1956-58) и Урбанистичком заводу града (1958-59). Самостални аутор (1960), потом ради у атељеу Rohn-а у Цириху, Швајцарска (1963-70, са Ђ.Стефановићем). По повратку у земљу запослена у бироима Стамбене задруге “Комфор” (1970-73), Грађевинског предузећа “Радник” (1973 - 78), и “Неопројекту” (1978 до пензионисања).

Дела: Зграда Филозофског факултета у Новом Саду (1972-75, Љ. Јовановић Анђелкови}, Б.Јанковић, А.Стјепановић); Стамбено насеље, Рекреациони центар, Пошта, Здравствена станица у Челареву (1974-78); Централна дечија кухиња Општине Врачар у Ул. Франца Розмана у Београду (1985, Љ.Јовановић Анђелковић, Ђ. Милетић); Фабрика чарапа“Пролетер" у Ивањици (1985-87, Љ.Јовановић Анђелковић, Ђ.Милетић).

Општа лит.: Салон, 1977, 55; Салон, 1981, 134; Миленковић, 1987, 190; Штраус, 1991, 265