Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БУГАРСКИ Жива  (1925, Бока, Банат - 2001, Нови Сад)

Студирао у Београду (1947-53).

Дела: Пословни блок Лиман I; Комплекс фабрике “Новкабел”; Центар за узбуне (1980); Монтажна зграда предузећа “УРБИС”, све у Новом Саду.