Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИЛИЋ Душан  (1943, Ниш - 2007, Ниш)

Студирао у Нишу (1961-66). Запослен у Заводу за заштиту споменика културе у Нишу (1966-67) и Грађевинском факултету у Нишу (1967 до пензионисања).

Докторирао на Грађевинском факултету у Нишу (1980).

Дела: Студентски дом у Нишу (1973-75); Студентски центар у комплексу Техничког факултета у Нишу (1978-79); Стамбено насеље “Горица” у Нишу (1984).

Библ.: Стан и породица, изд. Градина, Ниш 1983; Исто, изд. Научна књига, Београд 1987; Пројектовање стамбених зграда, изд. Универзитет у Нишу, Ниш 1992 (енгл. превод: Housing Building Design, изд. Универзитет у Нишу и Просвета, Ниш 1994).