Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

КАНДИЋ Оливера  (1936, Београд)

Студирала у Београду (1954 - 60). Запослена у Републичком заводу за заштиту споменика културе (1960 - 2002).

Дела: Пећински манастир св. Петра Коричког код Призрена (1962-63, делимична рестаурација); Манастир Градац (1962 - 75, рестаурација цркава св. Богородице и Св. Николе, улаза у манастир и дела оградног зида, конзервација остатака манастирских зграда); Манастир Сопоћани (1964 - 65, 1976 - 90, 1997, рестаурација цркве и дела њеног мобилијара, улаза у Манастир и оградног зида, конзервација остатака манастирских грађевина, доградња новог конака); Манастир Милешева (1981 - 87, 1992 - 96, рестаурација цркве и приземља источне куле, конзервација дела остатака монашких зграда); Црква Стара Павлица (1972 - 75, делимична рестаурација); Маузолеј српских ратника на острву Видо (1978, 81, конзервација зграде и уређење околине); Гробље у Агиос Матеосу на Крфу (1981, уређење и ограђивање); “Плава гробница” на острву Видо (83 - 84, обликовање амфитеатралног спомен обележја и уређење околине); Место искрцавања српске војске у Гувији на Крфу (1989, уређење простора и обликовање спомен обележја).

Библ.: Манастир Градац, Београд 1982 (енгл. изд. 1987., франц. изд. 1991); Манастир Сопоћани (са Д. Милошевић), Београд 1985 (енгл. изд. 1986., франц. изд. 1987); Манастир Милешева (са С. Поповић и Р.Зарић), Београд 1995; Архитектура прве половине XIII века I, Цркве у Рашкој, Споменици српске архитектуре средњег века, Корпус сакралних грађевина (заједно са М.Чанак - Медић), Београд 1995; Градац, историја и архитектура манастира, Београд 2005; Прилог проучавању архитектуре манастира Сопоћани, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе VIII (1969), 93 - 99; Остаци манастира Петра Коришког, Старине Косова и Метохије 4-5 (1971) 409 - 423; Однос калоте и тамбура на куполама у Византији и средњовековној Србији, Зограф 8 (1977) 8 - 10; Утемељење цркава у средњовековној Србији, Зограф 9 (1978) 12 - 14; Куле - звоници уз српске цркве VII - XIV века, Зборник Матице српске за ликовне уметности 14 (Нови Сад 1978) 3 - 75; Начела заступљена при обнови манастира Градац и Стара Павлица, Зборник заштите споменика културе 26 - 27 (1978) 191 - 195; Истраживање архитектуре и конзерваторски радови у манастиру Сопоћани, Саопштења XVI (1984) 7 - 28; Облик камене олтарске преграде Богородичине цркве у Студеници, Студеница и византијска уметност око 1200. године, Научни скуп САНУ, Београд 1988, 141 - 154.; Првобитни облик спољне припрате са звоником у Сопоћанима, Саопштења XX - XXI (1989) 43 - 65; Средњовековни манастир Градац, Рашка 26, Рашка, 1989, 5 - 14; Interpolation as a form of Protection of Cultural Monuments and the Problem of Restoring the Exonartex of the Sopoćani Monastery Church, ICOMOS Symposium Papers, Lausanne 1990.; Particular Examples of Byzanto-Gothic Architecture in the Church at Gradac, XVIII International Congress of Byzantin Studies, Moscow 1991. 515-516 (abstract of papers); Изглед Милешеве у време спаљивања моштију Светог Саве, Свети Сава у српској историји и традицији, Научни скуп САНУ, Београд 1998, 267 - 277; Fonts for the Blessing of the Waters in Serbian Medieval Churches, Зограф 27 (1998) 61 - 78.; Посуда за Богојављенску воду у Сопоћанима, Саопштења XXX-XXXI (Београд 2000) 213-219; Обнављањ обновљеног, Саопштења XXXV - XXXVI (2006) 303-309; Мајстори рашких цркава друге половине XIII века, Зборник радова са научног скупа 1996, Београд 2002, 61 - 69; Архитектура средњовековних олтарских преграда у православним црквама Србије, Иконостас као духовни и културни печат православних хришћана, Зборник радова, Крагујевац 2007, 39 - 61.