Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛО[ЕВИ] Предраг

(1959, Јајце)

Дипломирао на Ин`еwерском смеру

Архитектонског факултета у Сарајеву

(1983). Докторирао на Архитектонском

факултету Универзитета у Београду

(1995). Запослен као наставник на Универзитету

Унион у Београду и Слободном

Универзитету Црноризац Храбри у

Варни, Бугарска.

Дела: Стамбено насеqе Центар, Илиyа

- Сарајево 1992; Конгресни центар са

хотелом, Виндхук, Намибија, 2003.

Библ.: Архитектура у Краqевини Југославији.

Сарајево 1918 - 41, Српско Сарајево

- Србиwе 1997; О стварима српским,

Баwалука 1998; Теорија архитектуре

- Филозофијски, историјски и естети~

ки аспекти (рукопис), Ни{ 1999,

2002; Мате Бајлон, архитекта (1903 -

95), изд. Заду`бина Андрејеви}, Београд

2007.