Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Владислав   (1905, Београд - 1961, Београд)

Студирао у Београду (1923-30). Током 1931 - 32 запослен у Берлину, потом у предузећу “Лабор”. Од 1933 до 1941 самостални аутор.

Дело В. Владисавqевића одликује декоративизам у духу романтичних подсећања на историцизам 19. века. Породичне стамбене зграде - виле, подигнуте на Дедињу или Сењаку, садрже елементе српсковизантијских или неоготичких стилских обележја, што је подстакло савременике да оваква опредељења подведу под пејоративни назив “Холивуд стил”. Један од важних атрибута Владисављевићевог дела је и однос према занатима, како градитељским тако и уметничким. Декоративна обрада фасада, као и капија или прозорских гитера у кованом гвожђу, одржали су се на више његових грађевина до данас без знатнијих оштећења.

З.Маневић

Дела: Кућа Јеле Бајлони у Ужичкој 20 (1932); Кућа Нели Алкалај у Ужичкој 10 (1933); Кућа Барјактаревића у Доситејевој 1а (1933); Кућа инжењера Ацовића у Ужичкој 15 (1933-34, касније реконтруисана); Кућа браће Владисављевић у Господар Јевремовој 57 (1936); Кућа Николе и Владислава Пашића у Крунској 10 (1937); Вила Катарине Касидолац у Толстојевој 19 (1937-38); Кућа Јелице Штеклин Рош у Бирчаниновој 28 б (1938); Кућа Божане Бајлони у Ул. Сање Живановић 12 (1937-38); Кућа Ане Божовић Бајлони у Ул. Сање Живановић 14 (1938); Кућа Санде и Видана Бошковића у Ул. Вукице Митровић 4 (1939); Кућа Урсуле Владисављевић у Ул. Змај Огњеног Вука 3 (1939); Стамбено пословна зграда Задужбине Николе Спасића у Кнез Михаиловој 19 (1939); Кућа Ксеније и Милорада Дивјака у Булевару мира 27 (1939); Кућа Данила Николића у Цвијићевој 125 (1940).

Лит.:   Снежана Максић, Архитекта Владислав Владисављевић, Архитектура и урбанизам, бр.2, Београд 1995, 89-91.