Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БЕРКЕШ Мирјана  (1950, Београд)

Студирала у Београду (1969 - 73, дипл. 1977). Запослена у Институту за водопривреду “Јарослав Черни”, (1978 до данас).

Дела: Реконструкција и доградња фабрике воде “Штранд” у Новом Саду, (око 1990); Постројење за пречишћавање воде у Лазаревцу, (1998); Уређење улазне зоне зграде Института “Михајло Пупин” у Београду, (2006); Канализациона црпна станица “Ушће” у Београду, (2006 - 07, пројекат).

Библ.: Постројење за пречишћавање воде у Лазаревцу - хидротехнички објекат као тема архитектонског пројектовања, “Изградња” бр. 7-8, Београд 2001, 295 - 300; Постројење за предтретман речне воде Западне Мораве у Трстенику - архитектонски елементи, “Изградња” бр.10, Београд 2003, 311 - 316.

Општа лит.:  Салон, 1998; Салон, 2001; Салон, 2002, 71; Салон, 2004, 72; Салон НС, 2005; Салон, 2005; Салон НС, 2006; Салон, 2007.