Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИЛИЋ Драган  (1922, Суботица - 2000, Београд)

Студирао у Београду (1945-50). Запослен као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1950-84).

Дела: Зграда Општине Звездара у Београду (1955); Дом културе “Вук Караџић” у Београду (1958); Стамбена зграда у Држићевој 5 (1963); Дом културе у Александровцу (1974); Дом културе у Трговишту (1976-81); Дом револуције у Пријепољу (1979); Дом културе у Обреновцу (1979-83, Д.Илић, В.Кујунџић); Дом културе у Лебану (1978); Дом културе у Лукавцу (1979); Стамбени блок у Лукавцу (1979); Комплекс Wadi Sagra и Јавни парк у Аману, Јордан (1980, конкурсни пројекат, С.Стојчић, З.Никезић, Д.Илић); Сајам исламских народа у Аману, Јордан (1980, конкурсни пројекат, Д.Илић, С.Стојчић).

Библ.: (и Б.Несторовић) Индустријска школа Железаре “Борис Кидрич” у Никшићу, Зборник радова, бр.1, изд. ИАУС, Београд 1961; Стамбена зграда у Држићевој улици у Београду, Зборник радова, бр.3, изд. ИАУС, Београд 1966; Домови културе у Социјалистичкој Републици Србији, Саопштења, бр.2, изд. ИАУС, Београд 1969, 20-28; Вишеструка намена просторија у домовима културе, Архитектура, бр. 158/9, Загреб 1976; Дом културе у Обреновцу, Архитектура, бр. 158/9, Загреб 1976.

Општа лит.:  Салон, 1981, 161-162.