ПРАВИЛНИК

о садржају и облику

ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

ЛЕКСИКОН СРПСКИХ АРХИТЕКАТА је најобимнији именик српских архитеката од почетка 19. века до данас. То је широки извод из грађе коју у дигитализованом облику поседује Музеј АСА. Грађа је сакупљана током последњих шездесет година у разним акцијама институција у култури и науци на иницијативу Зорана Маневића.

 

На основу ове грађе до сада су публикована три издања Лексикона (1999, 2002, 2008). По идеји архитекте Андрије Маркуша, четврто издање Лексикона појављује се у дигиталном облику сајта на интернету на адреси www.leksikon.asa.org.rs  

 

Лексикон, као и Музеј АСА, јесу покушаји да се одвоји оно што постоји као реална основа за историју српске архитектуре од оних дела (објеката, конкурсних радова, пројеката) који су изгубљени или се до данас не могу идентификовати.

 

СТРАНИЦА У ЛЕКСИКОНУ САДРЖИ:

1.  Личну фотографију аутора

2.  До 5-6 фотографија из живота аутора

3.  Библиографију свих објављених писаних радова

4. Општу литературу (попис текстова или књига општег карактера у којима се помињу име или дела аутора)

5.   Осталу литературу (новинске и остале публиковане записе о аутору или његовом делу)

6.   Попис изгубљених или до сада неидентификованих дела аутора

7.  Карактеристичне фотографије или цртежи дела са потписом у коме су обавезни елементи: назив дела (имена евентуалних коаутора), локација и година настанка дела.

8.   Текст пренет из трећег издања Лексикона

9.   Аутобиографски запис аутора.

 

 

Распоред прилога на страници је стандардизован. Страница је континуално подложна допунама.