Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДМАНОВАЦ Радул

(1934, Горwи Липовац, Копаоник)

Студирао у Загребу и Скопqу (дипл.

1962). Запослен у предузе}у “Савремени

дом” у Кру{евцу (1966 - 70), Бироу за

пројектоваwе “Кру{евац” (1970 - 92) и

сопственом бироу (1992 - 2002).

Дела: Ново гробqе у Кру{евцу (1986,

делими~но реализовани пројекат); Хотел

“Рубин” (1975, уре|еwе ентеријера);

Хотел “Термал” у Матару{кој баwи (1972,

уре|еwе ентеријера); Мотел Предејане

у Грдели~кој клисури (1980, уре|еwе

ентеријера); Хотел “Звезда” у Врwа~кој

баwи (1982); Апотека “Кедрови}” (1992,

реконструкција објекта и уре|еwе

ентеријера); Зграда “Југобанке” у Кру-

{евцу (1993, уре|еwе ентеријера и

{алтер сала); Робна ку}а “Дева И” (2000,

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

337

С.Радеви},

Хотел “Мојковац”,

Мојковац,

1968 - 74

Р.Радмановац

реконструкција после по`ара); Пословни

простор предузе}а “Фам” (2004,

уре|еwе ентеријера), све у Кру{евцу.