Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАРКОВИ] Драго Драгоqуб  (1930, Подгорица)

Студирао у Сарајеву (дипл. 1956). Запослен у ГП “Првоборац”, Херцег Нови (1958 - 61), ОГП, Подгорица (1961 - 66), у Либији (1966 - 70), Оп{тини Подгорица (1970 - 75), РЗУП, Подгорица (1975- 86), Агрокомбинату “13 јули” (1986 - 90), Оп{тини Подгорица (1990 - 91, када одлази у пензију).

Дела: Стамбена зграда “Симпо”, Подгорица (1982); Поqопривредни институт (1984, Д.Маркови}, Б.Таси}); Спортска хала Гимназије “Слободан [керови}”, Подгорица (2006).