Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

ЖИВИЋ* ХАЏИЋ Вера  (1938, Београд)

Студирала у Београду (1956-61). Запослена у Институту за испитивање материјала СРС, Центар за становање (1961-97).

Дела: Стамбена зграда у насељу “Сајмиште” у Нишу (1974, В. Живић Хаџић, З. Луковић, Б.Караџић); Стамбене куле у насељу “Солинска цеста” у Тузли (1974, В.Живић Хаџић, З.Луковић, Б.Караџић); Породичне стамбене зграде за подручје Копаоника (1984, пројекат, са групом коаутора); Фабрика обуће “Стандард” у Зворнику (1986, В.Живић Хаџић, Љ.Недић).

Библ.: Секундарни елементи система ИМС - фасадни елементи, I део, изд. ИМС, Београд 1974; Подови у ИМС технологији грађења-оптимална решења у: “Монтажне бетонске фасаде”, изд. ИМС, Београд 1995; (и Б.Гавриловић) Фасаде и заштита животне средине у: “Монтажне бетонске фасаде”, изд. ИМС, Београд 1995.