ЈХЗ

ЈХЗ

КЈУ

КЈУ

ЈХЗ

КЈУ

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНТОНИЈЕВИЋ Драган

(1959, Београд)

Студирао у Београду (1978-86). Запослен у предузећу КМГ Трудбеник (1988-91), предузећу Машинопројект Копринг (1991-2000) и предузећу Beoconex (2000
до данас).

Дела: “Злато - Платина” банка (1994, реконструкција, адаптација, ентеријер, Екатеринбург, Русија); Клуб ресторан Гувернера НБС у Ул. краqа Петра 12 (1998, реконструкција, адаптација и уређење ентеријера); Кућа Добривоја Цвијића, у Ул. Лабској бр. 3 (1998 - 2000); Православни храм Свемилостивог Спаса у Зрењанину (2000 - 02, пројекат); Манастир Ком, (2002-2003, реконструкција, адаптација и доградwа); Кафе локал г. Владе Пантелића (2003, реконструкција, адаптација и уређење ентеријера); Храм Светог Ђорђа на Космачи, (2006, реконструкција и адаптација).

Општа лит.: Салон, 1984, 39; Салон, 1985, 24; Салон, 1986, 30; Салон, 1988, 31; Салон, 1990, 21; Салон, 1991, 28; Салон, 2002, 9