Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДЕНИ] Јездимир (1895, Крагујевац - 1970, Београд)

Студирао у Торину (Политецницо ди Торино, 1918-19) и Београду (1921-24). Запослен у Министарству гра|евина (1926-45), Др`авној фабрици {е}ера и ИОНО града Београда (1945 до пензионисаwа 1951).

Дела: Зграда Др`авне тргова~ке академије у Ул. Светогорској 48 (1926); Електри~на централа у Врwа~кој Баwи (1929); Среске зграде у Горwем и Доwем Милановцу (1930); Вила Стеве Не{и}а, др`авног саветника, у Београду (1935); Споменик палим борцима у Др`авној фабрици {е}ера у Београду (1946).

Општа лит.:  Изло`ба, 1929; Маневи}, 1972, 20; Горди}, 1972,131; ЛЕЈ, 1984, 301.