Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГЕНИЋ Светозар   (лични подаци непознати)

Дипломирао 1913. године.

Дела: Кућа Јелене Максимовић у Ул. војводе Миленка 24 (1923); Кућа Саве Араницког на углу Доситејеве 51 и Гундулићевог венца 59 (1925); Сопствена кућа у Дринчићевој 13 (1930); Дом УЈИА у Ул. Гаврила Принципа (1931-32, пројекат, С.Генић, Р. Татић).