Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ИСМАИЛАГА Суада  (1963, Сарајево)

Студирала у Сарајеву (дипл. 1989). Запослена у Предузе}у за урбанизам и надзор “УПИН”, Улциw (1991-2004), у сопственом бироу “План”, Улциw (2004, где и сада ради).

Дела: Реконструкција индивидуалног стамбеног објекта, Стари Град, Улциw (2006); Ауто сервис “Миленијум”, Улциw (2007); Стамбено пословни објекат, Пиwе{, Улциw (2005).