hgt

jhz

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНЂЕЛКОВИЋ Хранислав
(1938, Ниш)

Студирао у Београду (1957-62). Запослен у ГП “Грађевинар” у Нишу (1962-66) и као наставник на Грађевинском факултету у Нишу (1971 - 98) и Архитектонском факултету у Нишу (1998 до пензионисања). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1981).

 

Библ.: Анализа услова једнаке осветљености заједничких тачака равни и лопти, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу, бр. 4, Ниш 1983, 279 - 290, бр. 5, 1984, 25 - 31 и бр. 6, 1985, 65 - 77;
Перспектива, Ниш, 1991; Анализа могућег броја реалних нормала
повучених из тачке на конику, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу, бр. 15-16, 1994 - 95; (и Мирјана Анђелковић), Провера антрополошких мера као услов за правилно димензионисање архитектонских простора, Зборник радова Грађевинског факултета у Нишу, бр. 15-16, 1994 - 95; Доказ преко криве 3. реда о броју нормала које се могу повући из тачке на конику, XVIII Југословенско саветовање за нацртну геометрију и инжењерску графику, Зборник радова, Архитектонски факултет, Београд 1995; Неки проблеми надградње зграда са равним крововима, научни скуп “Унапређење и даљи развој становања у вишеспратним стамбеним зградама", Зборник радова, Грађевински факултет, Ниш 1995; (и Мирјана Анђелковић), Пољопривредно домаћинство - неискоришћени извор (еколошке) енергије, Међународни научни скуп "Пољопривредно домаћинство, Обнова и развој села", "Власински сусрети '96", Црна Трава, 1966; (и Горан Јовановић), Мобилијар стамбених јединица код студентских домова, у “Студентски домови у Србији”, Грађевински факултет, Ниш, 1996; (са М.Марковићем и С.Красић) Order and class of conical surface formed by a set of normal lines at a peak of given conical surface, „Facta Universitatis“, University of Niš 3, Ниш 1996