jhy

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БРКИЋ ЈОВИЧИЋ* Ружица (1925, Обреновац)

Студирала у Београду (1946-51). Запослена у Предузећу за економску пропаганду “Форум” (1956-63) и Заводу за економику домаћинства Србије (1963 до пензионисања 1984).

Дела: Намештај дневне собе "Раб" (1965); Хотел "Језеро" у Новој Вароши (1968, адаптација ентеријера). 

Библ.: Дизајн намештаја, Привредни преглед 11.2.1971, 8; Дефицитаран намештај на тржишту, изд. часописа "Индустријско обликовање", Београд 1972; О култури становања, Политика 23.12.1975, 9. Основи домаћинства (уџбеник, Р. Бркић, Р. Милосављевић, П.Бојић), 1980.