Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БОГДАНОВИЋ Боривоје (1924, Скопље - после 2002)

Студирао у Београду (1946-53). Запослен у Грађевинском предузеђу “Зидар” (1953-55), затим води пројектни биро “Облик” (1955-64), све у Сарајеву. Сели се у Београд и запошљава у Републичком фонду за школство (1964-82) и предузећу “Искра-пројект” (1982-88).

Први период његовог рада на пољу архитектуре лоциран је у Сарајеву где је пројектовао и реализовао више стамбених, пословних и индустријских објеката. Ова дела носе обележја функционалне архитектуре равних линија и добро су уклопљена у постојећу структуру (Управна зграда “Интершпеда” у Титовој ул., 1961-64).

Главни део његове стручне активности односи се на проблематику школских зграда. Осим пројектантског рада, овој теми је посветио и више писаних стручних радова. Аутор је више школских објеката у Србији (Зграда Педагошке академије у Шапцу, 1966-69). Његово значајније ауторско дело је реконструкција и доградња Универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” у Београду (1980-88).

Љ. Милетић Абрамовић

Остала дела: Пословна зграда у Ул. Радојке Лакић у Сарајеву (1960-62); Стамбена зграда на углу ул. Крунске и Смиљанићеве у Београду (1962-64); Осмогодишња школа “Петар Лековић“ у Пожеги (1966-69); Осмогодишња школа са базеном у Сјеници (1977-86).

Библ.: Утицај оптичко физиолошких особина ока на димензије и облик простора, Архитектура урбанизам, бр. 44, Београд 1967, 54-56.