lki

 

 АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2017. ГОДИНЕ

Стздирала на Архитектонском факултету у Београду  од 1975. до 1981.године. Од тада па до одласка у пензију 2017. била је запослена у Покрајинском заводу за заштиту споменика културе у Петроварадину. Свих тих година активно и предано се бави заштитом градитељског наслеђа, практично и теоријски, истраживачким и публицистичким радом. 

Израдила је многобројне пројекте за санацију, рестаурацију, реконструкцију, конзервацију и презентацију непокретних културних добара од изузетног и великог значаја ( цркве, манастири, археолошки локалитети, етнолошки објекти, палате, дворци, грађанске куће) и била руководилац на техничкој заштити.  

Израдила је предлоге одлука за проглашење низа појединачних објеката и просторних целина за непокретна културна добра.

Иницијатор је учешћа Покрајинског завода у ИПА програму прекограничне сарадње  Мађарске и Републике Србије (два позива), као и на сајму Рестауро у Ферари у Италији; организовања Међународне конференције „ Очување и унапређење историјских градова“ у Сремским Карловцима; организатор Конференције са међународним учешћем “Одрживи развој археолошких локалитета, Арача 2017” у Новом Бечеју и других пројеката из области културе.   

Објавила је неколико десетина стручних текстова у часописима: 

Грађа за проучавање споменика културе Војводине, Гласник Друштва конзерватора Србије, ДаНС. Уредница Зборника радова са Друге међународне конференције у С. Карловцима и Зборника радова са Конференције у Новом Бечеју; главни и одговорни уредник двојезичне публикације Општина Нови Бечеј баштиник Фаро конвенције, издате поводом централног обележавања манифестације Дани Европске баштине у Новом Бечеју 2016.

Учесница је многобројних стручних конференција на којима је излагала запажене радове.

Радила на едукацији младих архитеката као ментор током њиховог приправничког стажа, и као позвани предавач на Департману за архитектуру ФТН у Новом Саду.  

Добитница Велике награде Друштва конзерватора Србије 2011. за изузетан допринос заштити споменичког наслеђа у Војводини и раду Друштва.

Члан Националног комитета ИЦОМОС-а, ДКС и ДаНС-а.

- Објавлјени радови из области истраживања:

1. «Наслеђе еклектичког историцизма на градитељском ткиву манастира   Гргетег», Грађа за проучавање споменика културе Војводине  бр. 15, Нови Сад, 1988.год., стр. 14-25 

2.”Резултати архитектонских истраживања цркве св. Николе у манастиру Ђипша», Грађа за проучавање споменика културе Војводине бр. 17, Нови Сад, 1994. година, стр.9-33, 

3. «Архитектонско - урбанистички споменички фонд Апатина», Грађа......,  бр.14, Нови Сад 1987., стр.55-65 

4. «Архитектонско урбанистичко наслеђе Кикинде», Грађа..... бр.18, Нови Сад 1996., стр.11-48, 

5. « Градитељско наслеђе насеља на територији општине Нови Бечеј», Грађа... бр. 20, Нови Сад 1999., стр.9-54, 

6. „Рестаураторски радови на три цркве у Зрењанину“, Грађа ...  бр.21, Нови Сад 2004., стр.15-37, 

7. „50 година рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада“, Грађа ...бр. 21, Нови Сад 2004., стр.1-14,   

8. „Архитектонско и урбанистичко наслеђе Зрењанина“, Грађа....бр.22-23, Нови Сад 2008., стр. 

9. „Стара бродска преводница код Бечеја- истраживање и пројекат обнове“ Грађа....бр.24-25, Нови Сад 2011, стр.7-23 

10. „Рестаураторски радови на чесми „Четири лава“ у Сремским Карловцима“ Грађа....бр.24-25, Нови Сад 2011, стр.242-252, 

11. „Иштван Варга: Историјат канала који повезује Дунав са реком Тисом ( у XВИИИ и XИX веку), приредила текст, Грађа....бр.24-25, Нови Сад 2011, стр.171-184, 

12. „Нова истраживања Араче“, Грађа....бр.27, Нови Сад 2014, стр.17-40,

13. „Проблем биодетериорације зидова Араче: биоколонизација, реколонизација и методе уклањања биофилма“,   Грађа....бр.28, Нови Сад 2015, стр.235-245,

Публиковани радови у стручном часопису ДаНС:

1.« Међународна школа за архитекте конзерваторе» бр. 5/84

2.« Педесет година рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе» бр.36, децембар 2001. 

3.«Реконструкција градске куће у Апатину», бр.41 март 2003.

4.« Прилози за историјат заштите комплекса Петроварадинске тврђаве» бр. 44 Прилози за историјат  децембар 2003.

5.„Градитељско наслеђе Зрењанина И „ септембар 2004.

6.„Зрењанин, обнова градитељског наслеђа ИИ“, април 2005.

7.„Обнова православне цркве у Јаши Томићу“, септембар 2005.  

8.„Обнова чесме „Четири лава“ у Сремским Карловцима, јуни 2008.

9.„Дворци у Војводини- проблеми и решења“, бр.60 октобар 2009.

10. „ Манастир Крушедол И, ИИ“ приказ књиге Мирослава Тимотијевића, бр. 68, јануар 2010. 

Публиковани радови у Гласнику ДКС:

1. „Сајам рестаурацијеу Ферари“ бр.30, Београд 2006.

2. „ XВтх Туркисх цонгесс оф Хисторy“, бр.31, Београд 2007.

3. „Сибиу– културна престоница Европе за 2007. годину“, бр.32, Београд 2008.

4. „Пројекат обнове старе бродске преводнице код Бечеја“, бр. 33, Београд 2009.

5.“Искуства на заштити градских целина у Војводини“,бр. 33, Београд 2009.

6.„ Дубравка Ђукановић, Српске цркве у Бачкој у 18. и 19. веку“, приказ књиге, бр. 34, Београд 2010.

7. „Конзерваторски радови на споменику Бранку Радичевићу на Стражилову“, бр. 35, Београд 2011.

8. „ Примена програма прекограничне сарадње на примеру Градине Домбо у Новом Раковцу“, бр.37, Београд 2013.

9. „Међународна конференција у Сенти посвећена цркви Арача“бр. 38, Београд 2014.

10. „Рестаурација розете у западном зиду базилике Арача“, бр.39, Београд 2015.

11. „Јубилеј Покрајинског завода за заштиту споменика Петроварадин – 65 година рада“, бр.40, Београд 2016.

Остали публиковани радови:

1. « Репрезентативни објекти градитељског наслеђа Новог Милошева », Прилози за монографију Новог Милошева, Н. Милошево 1995.

2. Цастлес анд виллас ин Војводина, Хисторy анд стате оф херитаге, оwнерс анд фунцтионс, Зборник радова са Интернатионал Цонференце Цаслес анд суммер хоусес оф тхе Регион оф Војводина, 2009, стр. 7-38

3. Трацес оф тхе Туркисх период ин тодаy′с Војводина, заједно са Мирјаном Ђекић, XВ. Тüрк Тарих Конгреси, Анкара 2006, издао Тüрк Тарих  Куруму  Басимеви- Анкара 2010

4. „А Тöрöкбецсеи хатарбан левő арацси Сзент Михалy- базилика марадванyаи а вајдасаг терüлетен левő роман-готикус епитесзети öрöксег рендкивüли бизонyитека“, у публикацији Арацси Вајда Јанос А „Месе-титку“Арацси Пусзта темплом, Торда 2012.

5.“Мрежа канала у Бачкој са старим бродским преводницама- велики туристички и развојни потенцијал“ ИИИ Конференција Индустријско наслеђе/ проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације, Зборник радова, Београд 2012.

6. „Сремски Карловци и  Зрењанин, два модела заштите историјских целина и старих градских језгара,“ 4. конференција Завода за заштиту споменика културе Београд, 2013.

7. „Могу ли се типски пројекти уграђивати у ткиво историјског града?“, Зборник радова Прве међународне конференције „Очување и унапређење историјских градова“, Сремски Карловци 2014, стр.241–254

8. „Сремски Карловци–парадигма историјског града“, Зборник радова Друге међународне конференције „Очување и унапређење историјских градова“, Сремски Карловци 2015, стр.11–33

9. „Живети са наслеђем“, двојезична публикација Општина Нови Бечеј баштиник Фаро конвенције, Дани Европске баштине 2016, Нови Бечеј, стр. 8–19

10. „Развојни пројекат заштите и презентације Араче у функцији одрживог развоја“, 

Исто, стр.40–49

 

Награде:

 

Велика награда Друштва конзерватора Србије 2011. за изузетан допринос заштити споменичког наслеђа у Војводини и раду Друштва

 

  Пројекти и изведени конзерваторски радови:

 

- израда извођачких пројеката реконструкције манастирских комплекса, цркава и других споменика културе (манастир Гргетег, Ђипша, Крушедол. Кувеждин, Прасквица и Дуљево у Црној Гори; СПЦ у Неузини, СПЦ у Бачком Градишту, СПЦ у Бачком Петровом Селу, СПЦ у Ади, СПЦ у Деспотову,СПЦ у Врањеву, Католичка црква у Јаши Томићу, Реформатска у Зрењанину; чесма „Четири лава“, зграда Стефанеум, Илион,  Гимназија, Основна школа, капела Св. Катарине у С. Карловцима; реконструкција старе бродске преводнице код Бечеја; споменик Бранку Радичевићу на Стражилову; средњовековна базилика Арача у атару Новог Бечеја; археолошки локалитет Градина Домбо у Раковцу, дворац Дундјерски у Челареву; сувача у Кикинди  и др.),

- израда извођачких пројеката за обнову етнолошких објеката ( кућа у Нештину, Сандићева кућа у Зрењанину, банатска кућа поред суваче у Кикинди, Стара тршчара у Сремским Карловцима, котарка у Новом Милошеву)

- изведени конзерваторски радови на обнови споменика културе 

( манастир Гргетег, Ђипша, Ковиљ, дворац у Челареву; многобројне цркве - Јаша Томић, Јарковац, Неузина, Успенска у Зрењанину, у Новом Бечеју, Новом Милошеву, Перлезу, Ченти; зграда СО и Народног музеја у Зрењанину, зграда СО Апатин; турбинско постројење старе бродске преводнице код Бечеја; РКЦ у Бечеју, Сремским Карловцима, Новом Сланкамену; Градина Домбо; дворац Челарево, капела Св. Катарине итд.)

-израда техничке документације и предлога одлука за проглашење многобројних појединачних објеката и просторних целина за непокретна културна добра ( центар Кикинде, центар Новог Бечеја и Врањева, Апатина, Зрењанина, Сремских Карловаца)

- израда студија заштите непокретних споменика културе за поједина места и општине ( општине Апатин, Нови Бечеј, места Кикинда, Сента, Зрењанин, Бечеј) 

- израда предлога Одлуке о утврђивању историјског града Сремски Карловци за ПКИЦ   

 

Остала литература:

 

– „Звук будимских звона“ Ужурбани радови на обнови Православне цркве у Врањеву, Вечерње новости, 20.11.2001.

– „Недостају само лавови да вода потече“, Дневник, 25.9.2009.

– „Завршена обнова на Стражилову. Синуо споменик Бранку Радичевићу“, Дневник, 11.10.2010.

– „Хоће ли војвођанским дворцима, које је време озбиљно нагризло,ипак бити враћен сјај“, Вечерње новости,13.2.2010.

– Стручњаци Завода за заштиту споменика културе Војводине враћају сјај осам векова старој базилици Арача „Романски рам са готским звоником“, Данас, 13.9.2011.

– Црква, ни на небу ни на земљи, Политика,25.3.2012.

– У Карловцима спремају међународну конференцију “Историјски градови траже будућност“, Дневник, 15.1.2013.

– Реконструкција културних добара од интереса за Србију и Мађарску „Стручњаци две земље обнављају Арачу“, Данас, 24.4.2013.

– Обнова цркве из 13. века, Данас, 1.10.2013.

– Обнавља се Арача, базилика коју су Османлије некад лакше проналазиле него данас туристи, „Рушевине вилинског лика“, Дневник, 17.11.2013.

– Почела Конференција о историјским градовима, „Карловци понос свих“, Дневник, 16.2.2014.

– Радови на средњовековној грађевини се настављају „Обнавља се црква Арача“, Данас, 15.8.2014.

– „Очување историјских градова“, Карловачки лист, јун 2015.

– Културна добра Новог Бечеја „Вратити сјај старим здањима“, Данас, 6.5.2015.

– „Музеј на отвореном“ (Домбо, капела Николић у С. Карловцима, кућа у Нештину), Дневник, 24.7.2015.

– Кересзтűгyбен Арацсон, Магyар Сзö, 31.11.2015.

– Рестаурација средњовековне базилике Арача „Међу скелама и филмска екипа“, Данас, 23.11.2015.