АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2012. ГОДИНЕ

 

ФОРКАПИЋ (ЈОВАН) САВА

27.01.1944. год, НОВИ САД, СРБИЈА

Основну и средњу школу завршио у Новом Саду.

Дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1962-1967), у атељеу проф. Богдана Несторовића.

За време студија, мој свет архитектуре, градила је плејада познатих српских професора – архитеката: А. Дероко, П. Крстић, П. Анагности, Ђ. Бошковић, Б. Максимовић, М. Злоковић, Н. Добровић, Б. Богдановић, И. Антић, Б. Несторовић и други, који су својим радом и делима обележили XX век на овим просторима.

Стручни испит положен у Новом Саду 1981. год. бр. 152-1863/80.

Стекао лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 2003. год, бр. 300 5086 03.

Прво запослење (8.01.1968. год.) и приправнички стаж проводи у друштвеној фирми “ОРБИС”, Нови Сад.

Календарску 1969. год. проводи на одслужењу војног рока у ЈНА.

Од 1970-1985. год. ради у архитектонском бироу друштвене фирме “АГРОИНДУСТРИЈА-ТЕХНОПРОЦЕС” у Новом Саду.

Годину дана (1974. год.) ради у архитектонском бироу “КОНСТРУКТОР”.

Од 1985-2006. год. ради у Нафтној индустрији Србије - “НИС-ИНЖЕЊЕРИНГУ”, у архитектонском сектору, као руководилац и одговорни пројектант.

Од 2006. год. постаје слободан архитекта – предузетник у свом “АТЕЉЕУ ФОРКАПИЋ” у Новом Саду, који је и данас активан.

Све време активан члан ДРУШТВА АРХИТЕКАТА НОВОГ САДА. 

Био члан уредништва – редакције часописа Друштва архитеката Новог Сада “ДаНС”.

Објавио више стручних чланака и есеја на тему архитектура у часопису “ДаНС” и у дневном листу “ДНЕВНИК”.

Био члан неколико жирија за архитектонске конкурсе у Новом Саду и Београду.

Излагао своје архитектонске радове на Салонима архитектуре у Новом Саду и Октобарском салону у Новом Саду.

Добитник награде на Салону архитектуре у Новом Саду 2000. год. за реализован пројекат ПЛАНЕТАРИЈУМА у лагуму Петроварадинске тврђаве.

Поред архитектонског стваралаштва бавим се дизајном, ликовним стваралаштвом као и фотографијом.

Свој радни век, као одговорни пројектант, непрекидно од 1967. год. активно проводи у неимарству, са изведеним пројектима, широм екс Југославије као и у иностранству (Украјина, Русија).

У свом радном веку огледао се у више пројектантских поља:

- у изради урбанистичких пројеката индустријских комплекса, у изради пројеката архитектонских објеката различитих функционалних намена углавном индустријских објеката, у пројектима комплексних архитектонских привредних објеката (пиваре, винарије, комплекси хемијске и нафтне индустрије, силоса...), пројекти унутрашњег уређења и опремања – ентеријера, пројекти адаптација (галерије, планетаријум...), пројекти функционалне трансформације постојећих – старих објеката, пројекти спољнег уређења и паркова, пројекти фонтана, базена....

Прилажем посебан – детаљан прилог пројектованих и изведених архитектонских дела од 1970. до 2010. год.

Посебно бих издвојио следеће изведене објекте – пројекте који су значајни за мој стваралачки архитектонски опус:

• Комплекс нових објеката Шећеране / Зрењанин, 1970. год.

• Комплекс објеката Винарије / Мала Круша-Косово, 1971. год.

• Комплекс објеката Винарије са погоном шампањца / Ораховац-Косово, 1973-1977. год.

• Адаптација објекта и спољно уређење за Галерију Спомен збирка Рајка Мамузића / Нови Сад, 1974. год.

• Комплекс објеката Пиваре Челарево / Челарево, 1975-1995. год.

(објекти пунионице пива, ферментора, силоса са млином, варионица, управна зграда...)

• Производни објекти у Пиварама: Никшић, Зајечар, Тузла, Сарајево, Београд, Апатин, Зрењанин, Пећ, Ниш...

• Комплекс објеката хемијске фабрике “Хлорвинил” / Калуш-Украјина, 1992 год.

• Пројекти за комплекс Научног центра са Планетаријумом и опсерваторијом / Уфа-Русија, 1994. год.

• Објекат лабораторије за испитивање гасних мерача “НИС-ГАС” / Нови Сад, 1992. год. 

• Диспечерски центар терминала ЈУГОПЕТРОЛ / Чукарица-Београд, 1993. год.

• Фонтана са скулпторском композицијом / Пивара Челарево, 1994. год.

• Планетаријум у лагуму Петроварадинске тврђаве / Нови Сад, 1998. год.

• Производни и енергетски објекти на нафтним пољима НИС Нафтагаса, 1985-2006. год.

• Објекти у комплексу Подземног складишта гаса, Банатски Двор, НИС – ГАС, 2005. год. 

• Рад на иновирању архитектонских пројеката “Енергопројекта” за потребе унутрашњег уређења и опремања за пословну зграду “НИС-ЦЕНТРА” (50.000 м2) / Нови Сад, 1992-1999. год; руководилац пројектантнског тима за реализацију објекта и функционалну организацију објекта

• Ауторски радови за “НИС-ЦЕНТАР” / Нови Сад, 1999. год.

 - приземни анекс I и II са пешачком пасарелом (пословни локали)

 - видиковац – стакленик (VIII сп.)

 - спољно уређење комплекса

 - ентеријери објекта (кабинети, салони, радни простори...)

• Спољно уређење са базеном и техничким објектима хотела “Сплендидо” / Прчањ-Црна Гора, 2003. год.

• Комплекс објеката фабрике за флаширање воде “Јазак” / Јазак, 2005. год.

• Партерно уређење комплекса Лиманског парка (13 ха) / Нови Сад, 2004. год.

• Винарија “ВИНДУЛО” / Темерин, 2007. год.

• Објекат Капеле за православно гробље / Кулпин, 2012/2013. год. 

 

Нови Сад, јануар 2012. год.                                           дипл.инг.арх. САВА Ј. ФОРКАПИЋ