кју

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БАЛУБЏИЋ ПЕТРОВИЋ* Мирослава (1956, Ваљево)

Студирала у Београду (1975 - 81). Запослена у “Инвестбиро”-у (1984 - 92), и као самостални аутор (1995 до данас).

Активност на пољу архитектуре и урбанизма развија осамдесетих и деведесетих година, у архитектонској клими искуства постмодерне. Показује изразиту склоност за архитектонско-урбанистичко пројектовање у старом урбаном ткиву са идејом поправке града (Пешачка улица и Тржни центар у Лајковцу, 1996-98). Студиозно компонује детаље настојећи да оствари домишљату кућу специфичног стила (Стамбена зграда у Молеровој ул. 64-66 у Београду, 1992-95, М. Петровић - Балубџић, М. Тимотијевић). У њеном ауторском приступу запажа се тежња ка једноставности облика и архитектури у контексту. Учествује на конкурсима. Осим архитектуре и урбанизма бави се и дизајном (Столица за дневни боравак 1995).

Љ. Милетић Абрамовић

Остала дела: Реконструкција пешачке зоне центра Ужица (1991-94, М.Петровић Балубџић, М.Тимотијевић); Стамбена зграда и Стамбено-пословни објекат у насељу “Сава” у Обреновцу (1990-91); Тржни центар са пијацом у Ужицу (1991, конкурсни пројекат); Стамбено-пословни објекти у пешачкој зони Ужица “Мегдан” (1993, М.Петровић Балубџић, М.Тимотијевић); Тржно пословни центар у Зрењанину (1993, М.Петровић Балубџић, М.Тимотијевић, Д.Симић); Зграда општине Лајковац (1995, пројекат).

Општа лит.:  Салон, 1988; Салон, 1989; Салон, 1990, 19; Салон, 1991, 26; Урб. салон, 1991; Салон, 1993, 40, 41.