gfr

 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2017 године

 

Јован Јовановић, дипл.инг.арх.

Датум рођења: 18.05.1953.

Место рођења: Београд

Националност: Србин

  

Образовање

Децембар 1979: Дипломирао на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду 

Смер: Архитектура и урбанизам

Звање: Дипломирани инжењер архитектуре

Дипломирао 27. децембра 1979. у класи Проф. арх. Милана Лојанице

(Просек: 7.75 од 10.00, Дипломски рад оцена 10.00 од 10.00)

Од септембра 1972: Редован студент на Архитектонског факултету, Универзитета у Београду

Смер: Архитектура и урбанизам

Јун 1972: Средњошколска диплома, Архитектонска техничка школа, Београд (оцена 5.00 од 5.00).

Радно искуство

Јануар 2014.: Власник – оснивач СТУДИО за пројектовање и консалтинг „АРХ-АРТ“ Јован Јовановић ПР

Август 2007.: Власник – оснивач Предузћа за изградњу, инвестиције и инжењериг „КОЛ-АРХ“ д.о.о. Београд.

Од оснивања обавља функцију директора Предузећа „КОЛ-АРХ“ д.о.о. Делатност пројектовање и извођење радова.

Април 1990. – Јули 2007.: Акционарско друштво Компанија „КОЛИНГ“ АД, Београд – Оснивач, сувласник.

Од оснивања до децембра 2000.год обављао функцију Директор инжењеринга и пројектног бироа.

Од децембра 2000.год до јула 2007.год обављао функцију Генерално директора компаније.

Јули 1986. – Април 1990.: Оснива и ради у приватном пројектном бироу „АРХ-ИНЖЕЊЕРИНГ“. 

Обавља функцију приватног оснивача – директора бироа.

Април 1980. – Јули 1986: Запослен у пројектном бироу „СИГМАПРОЈЕКТ“ – Београд.

Радио на пословима архитекта-пројектант до 1983.год. Од Марта 1983.год, након положеног стручног државног испита, обавља функцију Одговорног пројектанта.

 

Остале активности и искуства

2001. – 2004.: - Аутор – сарадник на изради пројекта новог Стадиона „ПАРТИЗАН“ Београд.

Стручни сарадник на изради архитектонко-урбанистичког пројекта комплекса стадион „ПАРТИЗАН“ са швајцарском фирмом „MARAZZI  Group" из Берна за пројекат изградње новог комплекса Стадион „ПАРТИЗАН“ Београд.

1981. – 1984.: - Сарадник Института за испитивање грађевинских материјала Србије – ИМС, Студио за примену префабрикованих елемената у изградњи стамбених објеката. Вођа тима Проф.Др. Иво Петровић.

Септембар 1985.: - Редовни члан УЛУПУДС -  (Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајна Србије и уједно колективни члан UNESCO, SPID-YU (Савез ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Југославије), ICSID (International Counsil of Societies of Industrial Design), ICOGRADA (International Council of Graphic Design Association), WCC (World Crafts Council)

1976. – 1984.: - Учесник више јавних архитектонско-урбанистичких конкурса на територији Југославије – СФРЈ.

1976. – 1984.: - Учесник више међународних архитектонско-урбанистичких конкурса

Септембар-Новембар 1979.: - Сарaдник пројектант на међународном архитектонском конкурсу за објекат Исламски културни центар у Мадриду. Аутор пројекта Проф.арх. Милан Лојаница.

1972. – 1980.: - Сарадник Завода за урбанизам града Београда на више пројеката детаљних планова.

1972. – 1980.: - Сарадник-пројектант у пројектном бироу „СИГМАПРОЈЕКТ“, Београд.

 

Лиценце

Март 1983.: - Уверење о положеном стручном испиту за Одговорног пројектанта архитектуре

Септембар 2003.: - Лиценца Инжењерске Коморе Србије бр. 300 0492 03 – Оговорни пројектант

Октобар 2003.: - Лиценца Инжењерске Коморе Србије бр. 400 0698 03 – Одговорни извођач радова

 

Резиме

Током своје професионалне каријере бавио се израдом архитектонских и урбанистичких пројеката.

Дугогодишње менаџерско и организационо искуство из области архитектуре и урбанизма, инжењеринг послова на објектима високоградње  и организације комплетног инжењеринга на пројектовању, изградњи и опремању резиденцијалних, стамбених и пословних објеката.

Највећи број остварења је из области резиденцијалне архитектуре, хотелских и пословних објеката.

Учествовао самостално или као члан ауторског тима на многим домаћим и међународним архитектонским и урбанистичко-архитектонским конкурсима на којима је освајао награде и признања.