ghz

 

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БАКИЋ Љиљана (1939, Београд)

Студирала у Београду (1958-62). Запослена у Пројектном бироу “Вртна Архитектура” (1963 - 64), Пројектном бироу “Mr Said Breik & Marwan Kalo” Кувајт (1965 - 66), Предузе}у “Енергопројект” (1970 - 2001) и истовремено у Бироу “Bakic Architects”, Хараре, Зимбабве (1994 - 2001).

Дела: (в. ТИМОВИ / БАКИЋ) и: Дечија установа у Солунској ул. у Београду (1972, 1975-76).

Библ.: Архитекта - ко је то или шта је то, овде и данас?, Изградња, бр 3, Београд 1989, 29 - 34; Од Атинске повеље кроз људску душу до рата, Форум бр. 20, Београд 1993; Питање теме у архитектури, ДаНС, Нови Сад, бр 50, Нови Сад 2005, 58, 59; Архитекта под земљом, Данас, 25.1.2006, 10; Архитектура ван својих координата или ... Архитектура ван себе, Архитектура, бр. 105, Београд 2006, 6-7; Ауторство у архитектури- енигма? Оглед из развејавања магле, ДаНС, бр 53, Нови Сад 2006, 67- 69.

ТИМОВИ: БАКИЋ

(в. Бакић Драгољуб, Бакић Љиљана)

Дела: Спортске хале “Пионир” (1972-73) и “Ледена дворана” (1977-78); Стамбено насеље “Нова Галеника” (1975 - 76); Стамбено насеље Вишњичка бања у Београду (1978 - 82, Д.Бакић, Љ.Бакић, М.Станковић); Конгресни центар “Шератон” у Харареу, Зимбабве (1981-85).

Општа лит.:  Маневић, 1972, непаг.; Салон,1975; Митровић, 1975, 32-33; Салон, 1978, 54- 55; Стојановић, Мартиновић, 1978, 113, 243; Миленковић, 1978, 80; ЛЕЈ, 1984, 62; Штраус, 1991, 254, 265.

Остала лит.: Дарко Поповић, У Београду нешто ново, Човјек и простор, бр 295 - 296, Загреб 1977, 30, 31; Мирјана Аксентијевић, Луксуз или потреба, Неке дилеме око насеља у изградњи “Нова Галеника”, Политика 5.3.1978, 10; Милорад Јевтић, Модри слап, НИН, 10.09.1978, 41; Михајло Митровић, Слапови, Конгресни центар и хотел “Шератон” у Зимбабвеу, Око, Загреб, 13. 8.1987; Стамбено насеље Вишњичка бања 3 - Београд, Изградња, бр.3, Београд 1990, 5 - 16.