hgt

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БАЈЛОН Феликс (1937, Сарајево - 2000, Београд)

Студирао у Београду (1955 - 61). Запослен у бироу “Архитектура и урбанизам”, “Аероинжењеринг” (1985 - 1991) и као самостални аутор (1992 до смрти).

Дела: Робна ку}а у Кикинди (1966); Средwи део Тржног центра у Новом Београду (1971 и реконструкција 1990); Музеј револуције у Аранђеловцу (1981-82); Стамбено пословна зграда у Рудом (1979 - 85); Стамбено пословна зграда у Кучеву (1992); Експозитура “Станком банке” у Кировqевој ул. (1993 - 94, уређење ентеријера).

Библ.: Музеј револуције у Аранђеловцу, Изградња, бр.2, Београд 1983, 27 - 31.