Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ШЕЛКЕН ШТАЈНЕР* Бреда (1937, Београд)

Студирала у Београду (1956-62). Запослена у разним бироима у Новом Саду и Београду до 1999 године.

Дела: Три стамбене куле у Новом Саду; Хотел “Б” категорије; Управна зграда “Агровојводине”” (1971, са Д. Шелкеном).