jhz

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ШАЛЕТИЋ Александар (1928, Скопље - 1993, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1954). Запослен у бироима предузећа “Градитељ” и “Партизански пут” (1955-57) и предузећу “Форум” (1957-65). Самостални аутор (1965 до смрти).

Дела: Пословница туристичке организације “Путник” у Ул. Драгослава Јовановића 1 у Београду (1960); Продавница предузећа “Електрометал” у Дечанској 5 (1965, уређење ентеријера); Продавница предузећа “Југоекспорт” у Коларчевој 1 (1969, уређење ентеријера); Продавница обуће “Мода” у Кнез Михаиловој 9 (1972); Сава Центар (1976 - 78, уређење ентеријера); Конгресна дворана уз Сава Центар (1977-78, уређење ентеријера).

Општа лит.:  Изложба, 1968; Митровић, 1975, 80-81; Салон, 1978, 160-161, 164-165; Стојановић, Мартиновић, 1978, 220, 227; Миленковић, 1987, 147, 174; Штраус, 1991, 264.