фдр

фдр

дфр

фдр

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛЕКСИКОН НЕИМАРА

ЏАЛТО Дијана (1977, Ниш)

Студирала у Ни{у (Архитектонски одсек гра|евинског факултета, 1996 - 2002). Запослена у предузе}у “Инвестпројект” у Ни{у (2004 - 06); СПЗ “Центропројект” у Београду (2006 - 07); “Србија пројект” (2007 - 08) и предузе}у “Беоплан” (2008 до данас).

Дела: Стамбено - пословни објекат у Улици војводе [упqикца 41 у Београду; Стамбено - пословни објекат у Војво|анској улици у блоку 63 у Новом Београду; Опера на Тргу (2006, конкурсни пројекат).

Општа лит.:  Салон, 2006; Салон 2007.