фдр

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БАБИЋ Љиљана (1922, Сарајево - 1995, Београд)

Студирала у Београду (1946-50). Запослена као наставник на Архитектонском факултету у Београду.

Дела: Урбанистичко решење новог центра Приштине (1967).

Библ.: Живот и рад архитекте Константина А. Јовановића, Зборник Архитектонског факултета Универзитета у Београду, св.6 и 7, Београд 1961; Архитект Никола Добровић, Архитектура урбанизам, бр.43, Београд 1967, 22-31.