Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЋОСИЋ Богдан (Ли~ни подаци непознати)

Дела: Реконструкција Пионирског града у Београду (1974-76, Б.]оси}, М.\ури}); Де~ије одмарали{те у Јелси на Хвару, Хрватска (1972-73, Б.]оси}, Б.Симонови}, М.\ури}).

Општа лит.:  Салон, 1978, 154; ЛЕЈ, 1984, 284.