Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТРБОЈЕВИЋ Ранко (1927, Београд)

Студирао у Београду (дипл.1953). Запослен у Заводу за примеwену уметност Србије (1949-53), Архитектонском бироу “План” (1954-55), Пројектном бироу Београдског сајма (1955-57) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1957 до пензионисаwа). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1979).

Дела: Техни~ки факултет у Ни{у (1960, Р.Трбојеви}, М.Петрови}, П.Красојеви}); [колски центар СУЦВП у Сур~ину код Београда (1970); Стамбено насеqе Блок 63 у Ин|ији (1975-80, В.Ивкови}, Р. Трбојеви}); Аеродром Аннаба у Ал`иру (1984, конкурсни пројекат, Р. Трбојеви}, В.Ивкови}).

Библ.: Приказ система префабрикације ин` Бранка @е`еqа, Архитектура урбанизам, бр.35-36, Београд 1966, 7-9; Пројектоваwе и префабриковани на~ин гра|еwа, Архитектура урбанизам, бр.35-36, Београд 1966, 47-48.

Општа лит.:  Стојанови}, Мартинови}, 1978, 202; Миленкови}, 1988, 242; Брки}, 1992, 164, 168.