Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОМИЋ Радивоје (1922, Београд - 2017, Београд)

Студирао у Београду (1940-48). Запослен у Урбанисти~ком заводу Србије (1949), Централном пројектном заводу Војне индустрије (1950-53), Бироу “Србија” (1954-55). Са Ј.Јефтанови} и М.Митрови}ем основао “Пројектбиро” (1955) и радио у овом бироу до 1982. године.

Дела: Дом Савеза ин`еwера и техни~ара Југославије у Ул. кнеза Мило{а 9-11 у Београду (1961-69); Хотел “Хамеум” на главном тргу у Прокупqу (1964-66); Генерални и детаqни урбанисти~ки план Зворника (1967-71); Детаqни план Ариqа (1968-74); Стамбена зграда у Зворнику (1970-73); Зграда правосудних установа у Ариqу (1974-76); Детаqни урбанисти~ки план подру~ја “Лагатор” у Лозници (1975); Угоститеqски пункт “Палисада” у Крагујевцу (1977); Стамбена зграда у Улици XXИ српске дивизије у Лазаревцу (1977-79); Ресторан у Ариqу (1976-80).

Општа лит.:  Салон, 1974; Митрови}, 1975, 124-125; Салон, 1977, 54; Салон, 1978, 114-115; Стојанови}, Мартинови}, 1978, 178; Салон, 1979, 52-53; Салон, 1981, 60; [траус, 1991, 79; Брки}, 1992, 184-189.