Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТОМИЋ Р. Милан (1953, Земун - 2003, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1978). Самостални аутор. Бави се и дизајном, маркетингом и издава{твом.

Дела: Тргови за југословенске градове (1982, конкурсни пројекат); Спомен позорница у Ко{утwаку (1984, конкурсни пројекат, Р.Томи}, М.Томи}); Реконструкција центра Сомбора (1989, конкурсни пројекат, В.Ристи} Михаqеви}, Ј.\ор|еви} Циганови}, А.Пра`и} Крсти}, \.Крсти}, Ј.Деспотови}, Г.Михаqеви}, М.Томи}); Пословни објекат у Де~анској улици (1994, конкурсни пројекат, И.Раткови}, М.Томи}); Блокови 40, 41, 41А и 43 у Новом Београду (1996, конкурсни пројекат, Р.Вра~ареви}, Ј.\ор|еви} Циганови}, В.Ристи} Михаqеви}, М.Томи}).

Општа лит.:  Салон, 1985; Салон, 1987; Салон, 1990; Салон, 1997.