Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТОЈКОВ Богдан

(1912 - 1993, Београд)

Судирао у Београду (дипл.1938). Запослен

у Техни~ком бироу Београдског

сајма (1938-40), Техни~кој дирекцији Београдске

оп{тине (1940-43), у Сарајеву

(Земаqски пројектни завод, 1947-52 и

предузе}е “Пројект”, 1952-63) и Институту

за архитектуру и урбанизам Србије

(1963-72).

Дела: Гимназија у Qигу (1946); Хотел у

Добоју (1947); @елезни~ка станица у

Сарајеву (1947-52, на основу идејног пројекта

~е{ких аутора); Стамбена зграда

у Немаwиној ул. у Сарајеву (1952); Хотел

“Јахорина” на планини Јахорина (1953).

Библ.: Савремени ресторани у радним

организацијама, Београд 1969, 1-146.

   Дијана Мари}, Архитекта Богдан

Стојков (1912-1993), Архитектура и урбанизам,

изд.ИАУС, Београд 1994, 89-95.

  Стојанови}, Мартинови}, 1978, 150;

[траус, 1991, 28-29.